KOREN

Het werken met een koor aan het christelijke repertoire is een passie van zowel Jaap als Tjitske. Met bestaande muziek maar ook door het zelf componeren van koorwerken willen beide musici hun koorleden inspireren en laten zingen. Tjitske is vaak als soliste werkzaam bij de koren van Jaap terwijl Jaap weer als pianist/organist de Zanggroep Tricht veelvuldig heeft begeleidt.