tarieven (alt)vioolles 2023

TARIEVEN & BEPALINGEN LESGELD 2023

reguliere lessen kinderen*:

lesduur              per les            per jaar           per maand
30 min               € 21,25          € 850,00          €  70,84
45 min               € 31,25          €1250,00         €104.16
60 min               € 41,50          €1660,00         €138,34
evt betaling per kwartaal is ook mogelijk

reguliere lessen leerlingen boven de 21 jaar (incl 21% BTW):

lesduur              per les          per jaar          per maand
30 min               € 25,75         €1030,00         €  88,84
45 min               € 37,80         €1512,00         €126,00
60 min               € 50,19         €2007,60         €167,30

* 2e en volgend kind uit één gezin:
Voor elk 2e en volgend kind uit eenzelfde gezin wordt een korting van 15% berekend op het jaarbedrag. Deze korting geldt voor de reguliere lessen, de 8- en de 10-lessenkaart. Het volle lestarief geldt voor het oudste kind.

Bepalingen regulieren lessen:
Artikel 1
De overeenkomst loopt af op de dag waarop het basisonderwijs in de plaats waar de lessen worden gegeven, na de zomervakantie van start gaat. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij deze voor 15 juni schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier lessen. Dit houdt in dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en de leerling recht heeft op deze lessen. De lessen vinden wekelijks plaats op een in overleg te bepalen tijdstip. De eindafrekening bij tussentijds opzeggen van de lessen komt tot stand door het gegeven aantal lessen vanaf de ingangsdatum te vermenigvuldigen met het lesgeld + de 4 lessen opzegtermijn met aftrek van het reeds voldane lesgeld.

Artikel 2
De vakantieperioden worden geregeld overeenkomstig die van het basisonderwijs in plaats waar de lessen worden gegeven.

Artikel 3
Het totaal verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand door het aantal te geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de lesprijs. De lesprijs is afhankelijk van de lesduur en is gespecificeerd in bijgevoegd overzicht van de tarieven. Het totaal verschuldigde bedrag wordt in maandelijkse termijnen of per kwartaal bij vooruitbetaling voldaan.

Artikel 4
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, daaronder mede begrepen zwangerschap als long covid, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel 5
Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen te worden doorbetaald. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel 6
Bij verzuim door COVID besmetting zal de les indien mogelijk online gegeven worden of op een later tijdstip wanneer mogelijk worden ingehaald. Wanneer de leerling niet op de voorgestelde inhaaltijden kan voor de les is er wel lesgeld verschuldigd.

10-lessenkaarten (studenten onder 21 jaar)
lesduur                      bedrag per les              bedrag per kaart
30 min                        € 22,75                           € 227,50
45 min                        € 34,00                           € 340,00
60 min                        € 45,00                           € 450,00

10-lessenkaarten (volwassenen incl 21 % btw)
lesduur                      bedrag per les              bedrag per kaart
30 min                        € 27,53                           € 275,30
45 min                        € 41,14                           € 414,40
60 min                        € 54,45                           € 544,50

Bepalingen 10-lessenkaart:
wanneer er 10 lessen afgenomen zijn kan er een nieuwe kaart aangeschaft worden welke dan weer geldigheidsduur van 6 maanden heeft vanaf moment van aanschaf. Als de leerling besluit geen lessen meer te willen volgen dan kan er geen terugvordering van het lesgeld worden geëist over de nog niet gevolgde lessen. Ook kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de lessen na beëindiging van de geldigheidsduur. De docent(e) is verplicht eenmaal per week ruimte te hebben om de leerling les te geven om zo aan de geldigheidsduur te kunnen voldoen. Deze kaart is bedoelt voor studenten en volwassenen.

Groepslessen Mini-Viool
per les            per jaar          per maand
€20,25           €810,-            €67,50
wanneer de leerlingen individueel lessen volgt ipv groepslessen wordt het tarief voor regulieren lessen gerekend (zie hierboven) met bijbehorende bepalingen.

8-lessen kaart (introductiekaart)
voor kinderen/leerlingen onder de 21 jaar:
lesduur          per les          totaal
30 min           € 21,25        € 170,00
45 min           € 31,25        € 250,00
60 min           € 41,50        € 332,00

8-lessen kaart (introductiekaart) voor leerlingen boven de 21 jaar (incl 21% btw):
lesduur          per les          totaal
30 min           € 25,75         €206,00
45 min           € 37,50         €300,00
60 min           € 50,00         €400,00

Bepalingen 8-lessenkaart:
De kaart heeft een geldigheidsduur van 9 weken (niet meegerekend de vakanties gerekend vanuit het basisonderwijs) vanaf moment van aanschaf. Als de leerling besluit geen lessen meer te willen volgen dan kan er geen terugvordering van het lesgeld worden geëist over de nog niet gevolgde lessen. Ook kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de lessen na beëindiging van de geldigheidsduur. De docent(e) is verplicht eenmaal per week ruimte te hebben om de leerling les te geven om zo aan de geldigheidsduur te kunnen voldoen. De kaart is bedoelt om te ontdekken of de (alt-)viool het instrument is wat de voorkeur heeft en of de lessen bij de docent(e) zijn als verwacht na de proefles.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s